Läk dina själsliga sår

Stödgrupp med fokus på själslig läkning.

Välkommen att boka plats!

Själslig läkning

Frid längtar vi alla efter, mer eller mindre, beroende på vad vi bär med oss från det förflutna.

Har du erfarenhet av svåra upplevelser är din längtan efter inre frid troligen mycket större än hos den som upplever sig vara relativt nöjd med livet.

Att läka själsliga sår bidrar till ökad möjlighet att fungera bra i vardagen, känna sig hållen och trygg. Men hur går det till?

Det erbjuds många sätt att uppnå frid på, men att behålla den över tid är svårare, speciellt om själen bär på sår som inte tas omhand.
Det är såren som triggar dig i vardagen och får dig ur balans. Känslor som skuld och skam är kopplade till din historia och är de känslor som tynger mest.

Att läka själen innebär att du möter dina känslor, ser på situationen som triggar dig tillsammans med någon du är trygg med (vilket kan vara Gud eller någon annan).

När du får ett annat perspektiv på händelser, känslor och vad dem tillsammans med dina tankar skapar hos dig sker ett skifte som möjliggör själslig läkning.

I den här gruppen fokuserar vi på att mötas under trygga förhållanden för att dela svårigheter, triggers, känslor och tankar. När dem uttryckts kommer de fram i ljuset och kan börja bearbetas.

Du behöver inte känna att du ska prestera, eller att det förväntas någonting av dig under våra gruppmöten. Du är med på dina villkor och delar det som du känner dig bekväm med i stunden. Känslor som stiger till ytan är välkomna att förlösas, så räds inte om tårar börjar att flöda, dem läker.

Här nedan kan du ta del av vidare information, såsom hur vi värnar om varandras integritet.

Vi värnar om varandras integritet

Våra möten sker online vid 8 tillfällen, där varje möte pågår mellan 60 - 90 min.

Alla deltagare är lika viktiga!
För att ingen ska behöva känna sig åsidosatt ges alla deltagare möjlighet att dela sitt ord under mötet.

När andra talar tränas du i att vara en passiv lyssnare som sedan släpper det som sagts när delningen är över. Självklart kan du bli berörd och känna att det stiger känslor till ytan när du lyssnar till andras delningar, men minns då att du som deltagare inte är där för att fixa dem. Du närvarar för att själv få möjlighet att uttrycka dina själsliga sår i en medkännande stödgrupp som värnar om ditt bästa.

När du talar gör du det i en trygg miljö där ingen annan deltagare avbryter dig för att ge sin syn på saken, eller försöker fixa dina problem och utmaningar.

Vi möts som sagt i gruppen för att stödja varandra i mötet med känslor och överlämnandet av dem, genom vår närvaro och medkänsla.
 
Förtroende!
Vi har förtroende för varandra och det som sägs i gruppen stannar där. Var och en ansvarar själv för att inte föra information vidare om det som delas, eller berättar vilka personer som deltar i mötet. 

Du erbjuds dela det som ligger överst på ditt hjärta, berätta om det som sker i ditt liv, uttrycka tankar och känslor vilket stödjer dig själv i din läkningsprocess.

Begränsat antal platser!

Jag erbjuder möten där max 6 personer närvarar. Därför finns det en möjlighet att gruppen snabbt blir full.

Gruppen ses vid 8 tillfällen!

Vid intresse kontakta mig så meddelas du när nästa grupp startar.


Med kärlek!
Camilla

Camilla Wengelin

Som medmänniska önskar jag dig själslig hälsa, ett fridfullt liv och frimodighet att leva det.

Pris för 8 tillfällen - 500 kr