Om Camilla

Min första anställning var ett sommarjobb på Garntjänst i Kilafors, något jag minns med glädje.

Som 18-åring började jag arbeta inom äldreomsorgen.

När jag var 21 år påbörjades en utbildning till svetsare. Den slutfördes inte p.g.a. graviditet. Mitt första barn var på väg och jag fick inte längre utsättas för svetsrök.

Som 24-åring hade jag hunnit bli tvåbarnsmamma och levde familjeliv på landet.

Efter barnledigheten studerade jag datakunskap, HTML, webbdesign, företagsekonomi, marknadsföring och grafisk produktion.

Under drygt fem år jobbade jag som säljare/gruppledare inom Tupperware utöver mitt ordinarie heltidsarbete.

En utbildning till landsbygdsutvecklare 1998 efterföljdes av en anställning som butikschef i Go On Databutiken i Bollnäs.

Efter en tid som säljare på Lindex var det dags att byta inriktning.

2002-2003 utbildades jag till diplomerad aromaterapeut.

Efter diplomeringen kraschade jag fullständigt, vilket ledde till en sjukskrivning på närmare två år.

Lovis och Camilla

Eget företag fick bli min "räddning"

Trots svår utmattning och hjärntrötthet startade jag företag i december 2005, i hopp om att få möta vardagen utifrån mina egna förutsättningar. Hjärnan och nervsystemet hade tagit så mycket stryk att minsta krav på prestation triggade min PTSD. Att ta en anställning i det skicket var helt uteslutet. Jag behövde utrymme att läka i lugn och ro, och det enda sättet att möjliggöra det på var att bli min egen chef.

De första sex åren som företagare var jag verksam på Ljuspunkten i Kilafors, där tillverkning av hudvård varvades med studier. I en alltför prestationsinriktad värld började jag söka läkning inom alternativmedicinen.

I slutet av 2011 flyttade jag hem min mottagning, där arbetet fortsatte tills ett diskbråck gjorde min situation som terapeut ohållbar.

Läkning via skrift

Två års studier på skrivarlinjen, 2013-2015, gav mig en välbehövlig paus från företaget. Genom skrift fick jag möjlighet att bearbeta både min historia och de trauman som dagligen triggade mig.

Digitalisering av företaget

Under 2018 tog jag ett beslut som skulle slå mig med häpnad, jag valde att bli platsoberoende. Företaget digitaliserades och jag startade upp en kursverksamhet där jag erbjöd webbutbildning. 

När jag lanserade min första kurs, en så kallad freebee, strömmade det till så många människor till den att jag med ens fick tänka om.
Kursen var en så kallad mailkurs där deltagaren fick lektioner via mail med jämna mellanrum.

Det gick inte många dagar innan jag stötte på problem. Mail har ju en förmåga att försvinna på vägen, fastna i spamfilter o.s.v. vilket gjorde situationen ohållbar. Att behöva skicka om mail efter mail tog så mycket energi i anspråk att jag behövde agera snabbt, speciellt när det var drygt 1 350 st deltagare som anmält sig inledningsvis.

Kursen flyttades in på kursplattformen istället och deltagarna fick skapa en inloggning dit för att ta den. Puh! Äntligen kunde jag andas ut.

Verksamheten utökades med tiden, och med det också möjligheten att ta kurserna som självstudier eller i grupp med mentorstöd. 

Det visade sig att utlandssvenskar fick nys om möjligheten att studera hos mig och snart hade jag även deltagare från andra delar av världen med på kurserna.

Att gå online med mitt företag är det bästa beslutet jag tagit. Verksamheten fick möjlighet att växa, samtidigt som jag frigjorde tid för egen del.

2022 bestämde jag mig för att byta inriktning i företaget, namnet ändrades till CW Design och kurserna upphörde. Men det finns planer på att lansera nya kurser framöver, vilket jag ser fram mot.