Varmt välkommen!


Jag vill inspirera till själslig läkning via kreativt skapandeKänslighet är individuellt och påverkas av vår historia

ild på nålbundna vantar

Det en person reagerar mycket starkt på kan gå andra obemärkt förbi.

Bär du på trauma har du med ens en ökad känslighet inför situationer som triggar minnet från den svåra händelsen.

Ditt nervsystem kan inte slappna av, du är alltid i beredskap och när minnet väcks till liv reagerar du som att du återupplever traumat här och nu.
En våg av känslor sköljer över dig, du förlorar för en stund kontrollen vilket aktiverar rädsla. Ibland blir rädslan så överväldigande att du grips av panik.

Panikångest kan vara en av de mest otäcka tillstånd du vet, vilket får dig att bli extra vaksam på att inte utsätta dig för saker som triggar igång ytterligare attacker.

Men livet är inte lätt att bemästra. När det plötsligt inte går att undvika den utlösande faktorn behöver du hitta en strategi att hantera situationen på, annars riskerar du att bli totalt dränerad på energi.

Du behöver läka dina själsliga sår, vilket är fullt möjligt!
 
 

Själen vet vad du behöver

Färgval skiljer sig ofta åt mellan introverta och extroverta personligheter

Introverta undviker gärna starka färger för att slippa få oönskad uppmärksamhet, vilket extroverta snarare älskar att få. De vill ju relatera genom möten med andra människor.


Dras du till jordnära färger, längtar din själ antagligen efter moderlig omsorg, avslappning och trygghet. En miljö att läka i.

Starka färger drar till sig uppmärksamhet. De sticker ut i mängden och har en förmåga att aktivera och driva på, vilket både kan vara till hjälp men också trigga igång ovälkomna känslor.

Är du en person som gillar att synas har du inga problem med att välja färg därefter. 

Naturen skapar utrymme för stillhet, men också inspiration till skapande
Handarbete som terapi

ild på nålbundna vantar

När kreativt skapande får gå hand i hand med sinnesro helas ditt inre

När du släpper loss den kreativa energin tillåter du själen att komma till uttryck, vilket är ett underbart sätt att få ångest, stress och andra utmanande känslor att skifta till glädje, avslappning och tillfredsställelse.

Via handarbete finns potential att flytta fokus från oläkta minnen och känslomässigt utmanande situationer till en plats inom dig där frid råder.

Vi möts online med kamera och mick på, vilket skapar en gemenskap medan vi handarbetar. 

Det spelar ingen roll om du stickar, virkar, nålbinder eller ägnar dig åt liknande handarbete, så länge det passar att utföra tillsammans med andra, sittande vid din dator/padda/telefon.

Vänligen Camilla